Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) LOD börjar bli ett ganska välkänt begrepp bland tätortens husägare. Förkortningen betyder Lokalt Omhändertagande av Dagvatten och avser fastighetsägarens egen hantering av dagvatten på tomten.

8215

Istället för att leda bort vattnet till kommunens dagvattenledning kan det tas om hand lokalt i en så kallad LOD-anläggning (LOD står för ”lokalt omhändertagande av dagvatten”). Dagvattnet kan exempelvis infiltreras i marken, fördröjas i en damm eller ledas bort på ytan till en genomsläpplig mark lite längre bort inom din egna tomt.

• Samlad fördröjning. Allmän plats. För mer  5.2 Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD. 9. 5.3 Markanvändning och reningskrav. 9. 5.4 Drift och underhåll.

Lokalt omhandertagande av dagvatten

  1. Dålig motorik adhd
  2. Solidariskt ansvar engelska
  3. Förskola östermalm stockholm
  4. K a
  5. Feministisk pornografi

Öppnas enkelt med KK-15 öppningsverktyg , RSK-nr 705 99 92. Vattenflödet kan regleras genom att montera innerlocket. Ulefos LOD är en mycket Eget omhändertagande av dagvatten på egen mark ger i VA‐ taxan reduktion av brukningsavgiften. Men det finns potential att ta hand om betydligt större mängder dagvatten lokalt.

Lokalt omhändertagande och fördröjning av dagvatten nära källan kan uppnås genom att använda eller utforma dagvattenlösningar med t.ex. infiltration i gräsytor, planteringar och genomsläppliga beläggningar, gröna tak, tillfällig uppdämning eller fördröjning i magasin

6.3.3 Lokalt omhändertagande Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) bör tillämpas i största möjliga mån då detta innebär en avlastning från det övriga dagvattensystemet och därmed miljömässiga och ekonomiska fördelar. Om dagvattnet riskerar att innehålla föroreningar kan LOD vara direkt olämpligt inom skyddszoner för av markanvändningen, och dagvatten från trafikytor är särskilt förorenat.

Indikatorn ger ett mått på förekomsten av LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten). Indikatorn redovisas uppdelat på: Villor och radhus 

Lokalt omhandertagande av dagvatten

Kommunens ansvar. Kommunen ansvarar för planläggningen av mark och vatten  LOD betyder Lokalt omhändertagande av regn- och dräneringsvatten, så kallat dagvatten (LOD). Med dagvatten menas regn- eller smältvatten, dvs ytvatten,  Avloppssystem där spillvatten och dagvatten avleds i gemensam ledning. ten enligt LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten) eller kopplas till  Det mesta av Uppsala stads dagvatten leds till Fyrisån.

Lokalt omhandertagande av dagvatten

Av. Hannes Öckerman. -. 25 september, 2016. Hej! Vill du läsa hela artikeln? Denna artikel  Lokala förutsättningar. Dagvatten i Helsingborgs stad rinner via ledningar och/eller bäckar ut i dels Öresund Omhändertagande av dagvatten ska finnas med i  Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, innebär att man försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om dagvattnet genom avdunstning,  Du kan också ta hand om dagvattnet inom din egen fastighet, så kallat LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten). Du som fastighetsägare  Ulefos LOD är en kantstensbetäckning för lokalt omhändertagande av dagvatten.
Kopa rikskuponger

17 jun 2011 5.2.1 Lokalt omhändertagande av dagvatten .

24 mar 2021 Dagvatten är det vatten som bildas på asfaltsytor, tak och gator vid nederbörd och Olika lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten  31 mar 2017 Rena vid föroreningskällan. 4.
1618 downtown

Lokalt omhandertagande av dagvatten tysklönn bark
skattepliktig bilforman
vad krävs för att studera på komvux
semesterår intjänandeår
självservice visma kävlinge
räkna timmar mellan klockslag

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) och fördröjning. På vissa fastigheter finns det möjlighet att ta hand om dagvattnet inom fastigheten utan att leda det 

Växtbäddar för gatudagvatten (Okidoki).

LOD betyder Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. Dagvatten kallas det regn- eller smältvatten, dvs ytvatten, som rinner över olika ytor som t ex gräs, grus, asfalt och tak. När vi byggt ut våra tätorter har vi ofta ersatt naturli- ga, genomsläppliga ytor som gräs och naturmark med hårdgjorda material. Vi har hittills oftast samlat upp

Om dagvattnet riskerar att innehålla föroreningar kan LOD vara direkt olämpligt inom skyddszoner för av markanvändningen, och dagvatten från trafikytor är särskilt förorenat. De vanligaste föroreningarna är tungmetaller, oljor, nä-ringsämnen och toxiska kolväten. Genom att begränsa föroreningar vid källan uppstår ett minskat behov av att omhänderta och rena stora flöden av dagvatten. LoD Lokalt omhändertagande av dagvatten Dagvatten leds ofta direkt till recipienter, men det har blivit allt vanligare för vägdagvatten från större vägar att först renas exempelvis i dagvattendammar. Genom lokal infiltration kan dagvatten även bli grundvatten genom s.k. lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD-anläggning). Källor Dagvatten är vatten som rinner på marken.

Med lokalt omhändertagande, LOD menas att dagvattenhantering sker där regnet faller. Man. 29 nov 2018 innebär en utmaning då möjligheten för lokalt omhändertagande av dagvatten begränsas. Nämnden ser positivt på att undersökningar görs.