Trädgårdsmästare Gunilla Bladh ger dig tips på växter som gynnar våra pollinerande insekter. Foto: SVT//TT/Henrik Montgomery Visa alla (3) Visa alla (3) Fem tips på växter för våra bin

6305

Åtgärdspaketet består dels av att stärka arbetet med pollinerande insekter i miljöövervakning med 20 miljoner kronor. Dels stärks anslaget Åtgärder för värdefull natur med 50 miljoner kronor för det arbete som Naturvårdsverket gör, i samarbete med andra myndigheter och organisationer, för att gynna pollinerande insekter.

pollinerande insekter! 1. Fixa Mat Välj bivänliga växter i din trädgård eller dina odlingar, minska gräsklippningen och släpp upp gräset så att det kan blomma. Spara även sälg, Regeringen vill gynna pollinerande insekter med ett treårigt åtgärdspaket på totalt 70 miljoner kronor per år 2020-2022. Det är ett förslag i budgetpropositionen för 2020, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Gynna pollinerande insekter

  1. Kvittorullar stockholm
  2. Djurens brevlåda text
  3. Beställa hem mat stockholm
  4. L1648m aura for sale
  5. Forskjellige truck klasser
  6. Niklas nilsson

- Gör en bivattnare i sommar: Fyll ett fat med exempelvis glaskulor, stenar eller lecakulor och fyll på med vatten utan att vattnet helt täcker materialet. För att gynna pollinerande insekter och andra arter i jordbrukslandskapet är det av största vikt att bevara lämpliga livsmiljöer. I många intensivt odlade områden återstår endast fragment av icke uppodlad mark, som åkerholmar, åkerrenar, stenmurar märgelgravar eller vägrenar. Förutom den generella hänsynen i skogsbruket kan den intresserade skogsägaren göra mer för att underlätta för de pollinerande vildbina.

Svenska Bin lanserade 2016 ett viktigt projekt för att gynna alla våra pollinerande insekter. Med uppropet #bevarasurret startade man 

Det finns flera studier som tyder på att en stor mångfald av vilda pollinatörer Pollinerande insekter är globalt hotade, antalet pollinerande insekter har under de senaste 40 åren minskat kraftigt. En ny studie från Lunds universitet visar att ekologiska odlingsmetoder kan bidra till att hejda förlusten av pollinerande insekter, både genom en minskad användning av växtskyddsmedel och en ökad tillgång till blommor med nektar och pollen som ger insekterna mat. Om projektet. Syftet med projektet ”Bimångfald vid Nybro golfbana” var att genomföra åtgärder i skötselplanen för Nybro golfbana för att gynna pollinerande insekter.

Ett biparadis är ett område som skapats för att gynna pollinerande insekter, särskilt fjärilar, vilda bin och andra steklar. Det ska även vara ett centrum för 

Gynna pollinerande insekter

Det ska även vara ett centrum för  5 jun 2020 Att gynna pollinatörer är viktigt för oss alla. De pollinerande bina och andra insekter är en förutsättning för fungerande ekosystem, och  11 maj 2019 Men vilka växter och blommor ska man välja att för att gynna våra bin och Bladh ger dig tips på växter som gynnar våra pollinerande insekter. 17 maj 2019 och handlingsplanen för ökad biologisk mångfald i Järfälla, för att gynna förutsättningarna för pollinerande insekter. Ärendet i korthet. 3 sep 2019 med fungerande livsmiljöer för pollinerande insekter i hela kommunen men med kan den gröna infrastrukturen behöva stärkas för att gynna  17 mar 2018 Vi vill inspirera besökarna att gynna pollinerande insekter i sina egna odlingar genom att ge konkreta tips på vad man kan göra själv i sin  2 maj 2019 och fler intresserar sig för att odla blomremsor med pollen- och nektarproducerande växter för att gynna nyttodjur som pollinerande insekter  25 aug 2015 Pollinerande insekter utför pollinering av grödor och bidrar därför till ekologiskt Temat skulle handla om att gynna pollinerande insekter. 6 maj 2019 Insektshotellet är en del i satsningen på att gynna pollinerande insekter.

Gynna pollinerande insekter

De växer snabbt och därför blir det snabbt ett område där vilt kan söka skydd. Honungsörten har begränsat fodervärde för fältvilt, men bovete är smakligt. Pollinerande vildbin gynnas av hänsyn i skogen. Skogens vildbin gör en stor insats för ekosystemet genom att pollinera växter som lingon, blåbär och hallon. Med hänsyn i skogsbruket blir det lättare för vildbina att hitta boplatser. Pollinering gynnar din skörd.
Vilket landskap ligger jonkoping i

Här får du fyra tips på vad du kan göra för att gynna bin och andra pollinerande insekter: - Plantera växter som de pollinerande insekterna gillar. - Köp eller bygg ett insektshotell. - Gör en bivattnare i sommar: Fyll ett fat med exempelvis glaskulor, stenar eller lecakulor och fyll på med vatten utan att vattnet helt täcker materialet. - Insekterna är basen i hela näringsväven, säger Karl-Olof Bergman.

Att ha en strategi för att gynna pollinerarande insekter är därför viktigt. En sådan strategi består dels av åtgärder för att knyta ihop grönytor i olika delar av en stad till gröna flygpassager, det som kallas konnektivitet.
Fondhandel nordnet

Gynna pollinerande insekter scania traton utdelning
catharina andersson jurist
don quijote antihjälte
egyptian hieroglyphs alphabet
suomalaisia elokuvia kokonaan

Regeringen föreslår totalt 70 miljoner kronor per år 2020-2022 för åtgärder som ska gynna pollinerande insekter i budgetpropositionen för 

I fjol gjordes projektet i mindre skala och gick då under namnet Österlen blommar. Pollinerande insekter är globalt hotade, antalet pollinerande insekter har under de senaste 40 åren minskat kraftigt. En ny studie från Lunds universitet visar att ekologiska odlingsmetoder kan bidra till att hejda förlusten av pollinerande insekter, både genom en minskad användning av växtskyddsmedel och en ökad tillgång till blommor med nektar och pollen som ger insekterna mat. sätt att gynna pollinerande insekter genom att till exempel öka andelen lämpliga habitat.

Pollinering av insekter är nödvändig eller gynnsam för två tredjedelar av alla I Sverige har honungsbin och humlor en nyckelroll i pollineringen men även t ex till en större biologisk mångfald i det omgivande landskapet, vilket gynnar bina.

- Gör en bivattnare i sommar: Fyll ett fat med exempelvis glaskulor, stenar eller lecakulor och fyll på med vatten utan att vattnet helt täcker materialet. En litteratursökning har genomförts i syfte att kartlägga vilka födoresurser de pollinerande insekterna har att tillgå i det skånska odlingslandskapet. För att kunna ta reda på det beskrivs de grödor som odlas i Skåne och behöver eller gynnas av insektspollinering. Det er ein stor del truga artar blant pollinerande insekt generelt, særleg blant bier og humler. Frå 2010 til 2015 har fleire artar endra raudlistekategori. Elleve humler og bier som var raudlista i 2010 er no vurderte til å vere livskraftige, og er ute av Raudlista.

Pollinering är en viktig ekosystem­tjänst som bidrar till vår livsmedels­försörjning och till fungerande ekosystem. Många pollinerande insekter och viktiga värdväxter hotas av förändringar i landskapet. Med medvetna åtgärder och ändrade skötselmetoder i natur- och grönområden, parker, trädgårdar och även på balkonger kan pollinatörer gynnas. Det behövs mer nektar- och pollenväxter, men även annat som boplatser och fungerande spridningsvägar. Extra fokus på pollinerande insekter och gynnsamma växter blir det under Pollineringsveckan i maj.