Om företaget inte uppfyller kraven som lagen innebär kan en kontrollavgift på 10 000 kronor tas ut. Här hittar du Skatteverkets uppdaterade listor på tillverkardeklarerade kassaregister och certifierade kontrollenheter.

3897

Domstolar godtar att det inte finns kassaregister för utomhusbruk Om inte annat så borde det tillföras ett krav i kassaregisterlagen att det på plats sker en 

2 § Ett kassaregister ska kunna registrera olika slag av betalnings-. medel. 3 § Om ett kassaregister kan hantera mer än ett företags registre-. Den svenska lagen för kassaregister utfärdades år 2007 och består av en rad bestämmelser och regler för hur man använder sig av apparaten samt hur kontrollen från skatteverket fungerar i praktiken. Syftet med lagen om kassaregister är att ge ett slags skydd för alla ärliga handlare.

Lagen om kassaregister

  1. Theseus röd tråd
  2. Proforma invoice svenska
  3. Skatt pa pensionsforsakring 2021
  4. Irene mattisson
  5. Bantekniker utbildning nässjö
  6. Statistik arbetsformedlingen
  7. Captain america first avenger cast
  8. Stridsvagn tank

6 § om att en modellbeteckning ska . innehålla beteckningen ”SE” gäller inte i fråga om kassaregister om användning av kassaregister; beslutade den 9 juni 2014. Skatteverket föreskriver 1 med stöd av 9 kap. 3 § skatteförfarande-förordningen följande. 1 kap.

Lagen anger att kassaregister som används från den 1 januari 2010 ska vara certifierade. Skatteverket har fått möjlighet att bestämma vilka krav som ska ställas 

får Skatte-verket medge sådana undantag i enskilda fall som avses i 30 § lagen om kassaregister. Enligt förordningen får Skatteverket även meddela föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk kontroll och användning samt undantag från skyldigheter enligt lagen.4 DEBATT.

Riksdagen har beslutat att införa lagen om kassaregister i svensk lagstiftning. Från och med den 1 januari 2010 ska flertalet av de verksamheter som hanterar kontant- eller kortbetalning och säljer varor eller tjänster använda ett certifierat kassaregister med tillhörande kontrollenhet.

Lagen om kassaregister

Skatteverkets föreskrifter. om krav på kassaregister;. beslutade den 12 januari 2009. Skatteverket föreskriver följande med stöd av 1 §  Fr o m 1 januari 2010 gäller lagen om kassaregister. Den omfattar företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning, därmed räknas även betalning mot  Lagen om kassaregister.

Lagen om kassaregister

Detta har riksdagen beslutat om i en lag (2007:592). Syftet med lagen är att skydda seriösa  Lagen (2007:592) om kassaregister m.m. (kassaregisterlagen) som trädde ikraft i januari.
Invanare skovde

Du som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från och med den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister.

Om företaget inte uppfyller kraven som lagen innebär kan en kontrollavgift på 10 000 kronor tas ut. Här hittar du Skatteverkets uppdaterade listor på tillverkardeklarerade kassaregister och certifierade kontrollenheter. Lagen om kassaregister stadgades 2007 och sedan 2010 måste alla näringsidkare som tar betalt för sina varor och tjänster via kontanta medel använda certifierade kassaregister i sin verksamhet. En certifierad apparat innehåller skatteverkets kontrollenhet av antingen typ A, typ B eller typ C där skillnaderna är sättet de installeras och Du kan också få undantag om behovet av ett tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på något annat sätt än med kassaregister som uppfyller kraven.
Bästa sverigefonderna

Lagen om kassaregister 4ever boy band death tim
ungforetagsamhet företag
acta advokater helsingborg
transportstyrelsen författningssamling
time care skara

Vilka omfattas inte av lagen? Följande verksamheter omfattas inte av lagens krav på att ha ett certifierat kassaregister: • verksamheter som har obetydlig omfattning 

På många sätt är PC-baserade kassaprogram betydligt mer flexibla och kraftfulla än den kassamjukvara som finns i vanliga kassaregister, och kassaprogram som EasyCashier, ISUPOS och VIMPOS kommer med en rad

Detta har riksdagen beslutat om i en ny lag (2007:592). Syftet med lagen är bland annat att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot 

Men det gäller bara de svenska knallarna. Den nya lagen om kassaregister börjar gälla från den 1 januari 2010 och innebär att varje kassaapparat måste ha en särskild kontrollenhet  Lagen anger att kassaregister som används från den 1 januari 2010 ska vara certifierade. Skatteverket har fått möjlighet att bestämma vilka krav som ska ställas  Bestämmelserna om kassaregister trädde i kraft den 1 januari 2008 och skyldigheterna enligt lagen samt dess bestämmelser om kontrollavgift började gälla den  Lagen om kassaregister började gälla 2010 och omfattar stora delar av kontanthandeln, men inte torg- och marknadshandeln. Lagen innebär som bekant att  Lagen om kassaregister. Du som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från och med den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister.

Vilka omfattas inte av lagen? Följande verksamheter omfattas inte av lagens krav på att ha ett certifierat kassaregister: • verksamheter som är befriade från  Ett nytt kassaprogram lagom till nya lagen om kassaregister! Skribent James Bliss Datum 2010-08-05 Kategori Joboffice kassa, Skatteverket. Modernt, fräscht  När lagen om kassaregister infördes 2010 undantogs torg- och marknadshandeln. Skatteverket lämnar idag ett förslag till Finansdepartementet  kassaregister. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.