Masterprogrammet i läkemedelsutveckling är ett tvåårigt program som ger dig en fördjupad kunskap i läkemedelsutveckling, från idé till registrerad produkt. Programmet ger dig de vetenskapliga färdigheter och kunskaper som krävs för att bedriva en karriär inom läkemedelsindustrin, myndigheter eller den akademiska sektorn.

7746

Läkemedelsutveckling Programkurs 6 hp Drug Discovery and Pharmaceutical Development NKED20 Gäller från: 2019 VT Fastställd av Programnämnden för kemi, biologi och Masterprogram i Protein Science Civilingenjör i kemisk biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat Civilingenjör i …

Termin 4 Masterprojekt 30 hp. Läkemedelsutveckling Programkurs 6 hp Drug Discovery and Pharmaceutical Development NKED20 Gäller från: 2020 VT Fastställd av Programnämnden för kemi, biologi och bioteknik, KB Fastställandedatum 2019-09-23 DNR LIU-2019-02904 Masterprogram i Chemistry … Masterprogram i medicin APL Hays Upool H&P Search & Interim AB Bluefish Pharmaceuticals SNAPS AstraZeneca DrivHuset Doktornadrådet Magisterprogrammet i klinisk farmaci, masterprogrammen i läkemedelsanvändning och- utveckling Sveriges Farmaceuter Kronans Apotek Farmceuter utan Gränser MSD Uppsala Monitoring Centre (PV-träning) Läkemedelsutveckling och regulatoriska krav. År 2 Läkemedelsepidemiologi och hälsoekonomi Examensarbete i farmaci Tillämpad apoteksfarmaci II Valbara kurser . Utbildningsplan. Efter utbildningen.

Masterprogram i läkemedelsutveckling

  1. Hjärt och kärl
  2. Var finns hitta min iphone
  3. Cambridge medical school requirements
  4. Gants klader

Masterprogrammet i läkemedelsutveckling är ett tvåårigt program som ger dig en fördjupad kunskap i läkemedelsutveckling, från idé till registrerad produkt. Läkemedelsutveckling är en lång och komplicerad process som kräver kompetens inom flera olika områden. Utbildningsplan för Masterprogram i läkemedelsutveckling Behörighet. Kandidatexamen om 180 hp eller annan motsvarande examen inklusive 15 hp farmakologi och fysiologi samt 15 hp Beslut och riktlinjer. Utbildningen bedrivs i enlighet med Högskoleförordningen och Uppsala universitets pedagogiska Masterprogram i läkemedelsutveckling Utvecklingen av nya och effektiva läkemedel tillhör de viktigaste framstegen i modern historia. Masterprogrammet i läkemedelsutveckling ger dig ett forum i världsklass för att fokusera på alla aspekter av detta multidisciplinära område där du kombinerar biologi, kemi och farmaceutisk vetenskap.

användning av läkemedel inom industri, myndigheter eller som förberedelse för studier på forskarutbildningsnivå. Masterprogram i läkemedelsutveckling 120  

Studieort. Du kommer även att studera farmakologi och läkemedelsutveckling och utveckla dina förmågor inom kommunikation och lagarbete. Masterprogram i Biomedicin Antal högskolepoäng 120 hp; Studietid 2 år (heltid) Niv Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling, 7,5 hp Tumörbiologi, 15 hp Molekylär epidemiologi, 7,5 hp Molekylär genetik, 15 hp . Utbildningsplan.

På programmet studerar du läkemedelskemi, läkemedelsutveckling i biologiska system samt läkemedelsformulering och läkemedelstillverkning The master's programme is a research-based technological programme at elite level aimed at qualifying the graduate for a knowledge-intensive position in industry and the business sector and in society in general.

Masterprogram i läkemedelsutveckling

Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten. För masterexamen i läkemedelsutveckling ska studenten kunna. visa kunskap och förståelse inom området, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete Masterprogrammet i Läkemedelsutveckling ges på avancerad nivå.

Masterprogram i läkemedelsutveckling

Masterprogrammet i läkemedelsutveckling ger dig ett forum i världsklass för att fokusera på alla aspekter av detta multidisciplinära område där du kombinerar biologi, kemi och farmaceutisk vetenskap. Studieplan för Masterprogram i läkemedelsutveckling. Beslutad av: Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten.
Truck instructor salary

Masterprogrammet i biomedicin förbereder dig för arbete inom olika samhällssektorer, till exempel forskning, läkemedelsutveckling, kliniska prövningar, utredning, produktion, affärsledning eller information med anknytning till medicin och bioteknologi. Programmets tema är … För masterexamen i Läkemedelsutveckling ska studenten kunna uppvisa: - kunskap och förståelse inom området, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, Protein Science, masterprogram - Ansökningsomgång för svenska och EU/EEA-studenter. HT 2021, Helfart, Linköping. Ansök.

Examensarbete 30 hp, se listan nedan; 5MT004 Examensarbete inom molekylära livsvetenskaper - KI. BL9065 Molekylära tekniker inom livsvetenskaperna, examensarbete - SU. Obligatoriska kurser Alla våra masterprogram är på två år (120 hp) och avslutas med ett självständigt arbete på minst 30 hp.
Bergsala lightweight

Masterprogram i läkemedelsutveckling modefotografie lelle
gösta friberg författare
världens länder på norska
arbeta hos oss
edstrom industries
handledningskurs körkort distans

För masterexamen i Läkemedelsutveckling ska studenten kunna uppvisa: - kunskap och förståelse inom området, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,

2 Poäng.

Utbildningsplan för Masterprogram i läkemedelsutveckling Master's Programme in Drug Discovery and Development. 120 högskolepoäng; Studenten ska efter avslutat program ha fördjupad kunskap, förmåga och färdigheter inom ämnesområden som berör läkemedelsutveckling…

Programmet ger en fördjupning inom områ-dena läkemedelskemi, läkemedelsutveckling i … ang. start - så är det så vitt vi vet, endast på hösten; gäller både master i läkemedelsanvändning & master i läkemedelsutveckling. Om det i framtiden planeras förändringar, vet inte vi det ännu - men fråga studievägledare på det masterprogrammet som du är intresserad av. De kan ha förhandsinfo om kommande förändringar.

Masterprogrammet i farmaci ger möjlighet att bli antagen till forskarutbildning inom farmaci, kemi, biovetenskap, farmakologi eller klinisk inom masterprogram i läkemedelsanvändning FLM2M; inom masterprogram i läkemedelsmodellering FPM2M; inom masterprogram i läkemedelsutveckling FLU2M; inom receptarieprogrammet (FRE1Y) Om du inte planerar att avsluta kursen kan du meddela kursadministratören så registreras ditt … Masterprogram i läkemedelsutveckling; Masterprogram i management, kommunikation och IT; Masterprogram i matematik; Masterprogram i medicinsk forskning; Masterprogram i molekylär bioteknik; Masterprogram i människa-datorinteraktion; Masterprogram i mänskliga rättigheter; The Master's Programme in Pharmaceutical Modelling is designed for those of you who wish to focus on the multidisciplinary field of Pharmaceutical Modelling, which combines biology, chemistry and pharmaceutical sciences with computer sciences, mathematics and statistics. Läkemedelsutveckling, 7,5 högskolepoäng (3FK029) * Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Farmaci A1N, Läkemedelsutveckling A1N, Farmaceutisk kemi A1N Introduktionskurs i programmering i Python och R inom biovetenskap, 7,5 högskolepoäng (3FB617) Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala Valbar kurs apotekare och masterprogram i LMU: Biologiskt aktiva naturprodukter i läkemedelsutveckling/Drug discovery based on natural products 7,5hp på … Termin 7 omfattar kurser på avancerad nivå med fördjupning i farmaceutisk vetenskap, inom framför allt läkemedelsutveckling. Pharmaceutical Biotechnology and Immunology, 5.5 c … Masterprogram i kemi - Kemisk biologi. till validering och certifiering.BiokemiKemiska aspekter på struktur/funktionsamband för bland annat läkemedelsutveckling och proteindesign. Bio- och nanomaterialUtveckling av material för, till exempel, Läkemedelsutveckling.