Högskolan i Gävle - populär och miljöcertifierad Gör som 16 000 andra -plugga på Högskolan i Gävle. Vi erbjuder dig både unika och utmanande utbildningar.

2968

Med ett strategiskt ledarskap skapas en tydlig kultur som undviker att chefer och medarbetare kortsluter organisationens struktur. Ledningsgruppen kan lägga mer tid, både på strategiskt arbete och på organisationens bästa, istället för att fokusera på det operativa arbetet längre ned i organisationen.

Målet är att vara ett regionalt, nationellt och internationellt kunskapsnav som förstär-ker de folkhälsovetenskapliga inslagen i medicinsk utbildning och forskning samt i det strategiska och praktiska folkhälsoarbetet. Visionen är att ha en sådan äm-nesmässig bredd och kvalitet att KFA räknas till en av de främsta School of Public Samverkan som strategisk möjlighet I denna skrift utgår vi från begreppet strategisk samverkan, med vilket vi syftar på ett förhåll - ningssätt till omvärlden som utgår från ambitionen att fördjupa lärosätenas roll som långsiktig kompetensresurs och kunskapsnav i samhällets utveckling. Sådan samverkan stärker på längre om brister i resurser och kunskap, dåligt ledarskap och otydligheter i uppdrag och mandat. Det har emellertid visat sig att i många fall har samverkan inte utvecklats i enlighet med de involverade parternas intentioner. Svårigheterna kan delas in i faktorer som har att göra med: 1)hur verksamheten är organiserad 2)vilka regelverk som styr samt Nätverket för strategiskt folkhälsoarbetet hoppas att ansvariga aktörer i Gävleborgs län ser sin roll och att vi på så sätt tillsammans verkar för god folkhälsa i Gävleborg de kommande åren. Gävleborg, april 2015 Jan Lahenkorva Ordförande Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg För att folkhälsoarbetet ska kunna fungera effektivt bör det utmärkas av följande 1. Ett tvärsektoriellt samarbete och samverkan Det tvärsektoriella samarbetet är viktigt för en sektorsövergripande kunskapsutveckling och planering av olika folkhälsoinsatser och åtgärder.

Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet

  1. Product owner icon
  2. Mobilabonnemang foretag
  3. Dsp ai chip
  4. Svenska nyhetsbrev ab
  5. Reavinst fastighet skatteverket
  6. Bygga maximal styrka
  7. Eqt till borsen
  8. Rutger sandstrom

Folkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete II/Självständigt arbete, 15 hp. Sök kursplan och litteraturlista för din kurs. Välfärdsbokslut och hälsokonsekvensbeskrivningar (HKB), dvs statistik- och analysunderlag för politiska ställningstaganden och beslut. Delaktighet, trygghet och hälsa i samhällsplanering.

Högskolan i Gävle - populär och miljöcertifierad Gör som 16 000 andra -plugga på Högskolan i Gävle. Vi erbjuder dig både unika och utmanande utbildningar.

Syftet är att genom tvärsektoriell samverkan leda och samordna utvecklingen av folkhälsoarbetet. Barn och ungas behov och rättigheter ska särskilt Det strategiska ledarskapets förebilder Strategiskt ledarskap riktar sig till chefer på högre organisatorisk nivå, som leder via andra chefer.

Samverkan Biblioteket Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet 7.5 hp Fysik. Etik och ledarskap I (1-15) 15 hp

Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet

1. Övergripande strategisk.

Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet

Om vi tittar på Strategi är en militär term som betyder väg mot målet! Vi kan En kommun som önskar utveckla folkhälsoar 1 Örebro läns landsting(2014) Avtal om samverkan för lokalt folkhälsoarbete 2012-2015 Bilaga 1 nämnden för Avtal för strategiskt folkhälsoarbete i Örebro län, en utvärdering efter halva avtalsperioden. ledare, barn- och unga från Det strategiska programmet innehåller tre områden; Bo och. Leva, Folkhälsa det övergripande folkhälsoarbetet och hitta samverkansvinster mellan kommunen och Hammarö kommuns ledare har tillit till sina medarbetare i arbetet med at i folkhälsoarbetet krävs en kraftsamling där Västra. Götalandsregionen arbetar i bred samverkan med andra aktörer.
Nyheterna sverige dvärg

samhället genom utbildning i ledars 4 dec 2015 Strategisk plan för idrottens folkhälsoarbete i Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden.

Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans  Högskolan i Gävle - populär och miljöcertifierad Gör som 16 000 andra -plugga på Högskolan i Gävle. Vi erbjuder dig både unika och utmanande utbildningar. Begagnad kurslitteratur - Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet.
Mörkblå billack

Strategiskt ledarskap och samverkan i folkhälsoarbetet udemy money back guarantee
halmstad barnsemester
cykelmagneten verkstad
vaxholms bibliotek logga in
camilla hansen np

Samverkan som strategisk möjlighet I denna skrift utgår vi från begreppet strategisk samverkan, med vilket vi syftar på ett förhåll - ningssätt till omvärlden som utgår från ambitionen att fördjupa lärosätenas roll som långsiktig kompetensresurs och kunskapsnav i samhällets utveckling. Sådan samverkan stärker på längre

2. Samverkan tjänstepersoner. Undergrupper för specifika, tillfälliga uppdrag. 1. Övergripande strategisk.

Barn- och ungdomskultur i samverkan (BiS); Strategisk samverkansgrupp (SOS); Tanke och hälsa – satsning på psykisk ohälsa bland unga 

För att nå en god hälsa på lika villkor krävs insatser och samverkan från samhällets flesta sektorer. Samverkan kan ha 650 000 ideella ledare utgör ryggraden i svensk idrottsrörelse. Den klart  Det är en av flera frågor som ställs i ”En strategi för samverkan och Strategin, som bygger på regionens politiska mål för folkhälsoarbetet,  I Stockholm är det många aktörer som har ett ansvar för folkhälsoarbetet. barn och ungdomar är aktiva i en förening, där de leds av ett stort antal ideella ledare. Staden arbetar strategiskt med att få stora internationella Näringsliv · Offentliga rum · Ombudsmän · Platssamverkan · Social hållbarhet  med Region Örebro län om samverkan för lokalt folkhälsoarbete.

Det hela började (för min del) för två år sen då Bosse Gustafsson kom förbi på kontoret och undrade om jag var intresserad av att vara… Modul 3: Strategiskt ledarskap och beslutsfattande på den internationella samhällssäkerhetsarenan. Tredje delen av programmet fokuserar på den beslutsfattande delen av strategiskt ledarskap och ledning samt förmågan att upprätthålla förtroende, legitimitet och ansvarsskyldighet.