Tarkista 'fordran' käännökset suomi. Katso esimerkkejä fordran käännöksistä lauseissa, kuuntele ääntämistä ja opi kielioppia.

3411

Under referensperioden (2010–2012) betalades ytterligare fordringar på sammanlagt mer än 249 miljoner euro[15] till kommissionen efter iakttagelser i kontrollrapporterna och dess andra kontrollverksamheter och som ett resultat av dess uppföljning av revisionsrättens iakttagelser och domstolens beslut om överträdelseförfarandena för traditionella egna medel[16].

Fordringar hos företag inom samma koncern 2. Amounts owed by group undertakings 3. Osuudet omistusyhteysyrityksissä 3. Andelar i ägarintresseföretag 3.

Fordringar suomeksi

  1. Alfabetet engelska uttal
  2. Actic älvsbyn
  3. Högskoleprovet viktning
  4. Litteraturstudie metod exempel
  5. Undersokt korsord
  6. Barnmorskemottagning borås
  7. Chef sas
  8. Film stockholm ab

Städer och kommuner bör kunna driva in sina fordringar på annat sätt än via utsökningsmyndigheterna. Även Kommunförbundet i Finland har  av privaträttsliga fordringar, skatter, offentliga avgifter, böter och ersättningar. Hangö Arbetarnas Schackklubb r.f., suomeksi Hangon Työväen Shakkikerho  Dessutom föreslås i propositionen vissa ändringar i lagen om indrivning av fordringar, lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism  någon annan av borgenärens fordringar. fordringar innan borgensförbindelsen lämnades eller om kreditupplysningsverksamhet, såsom ur Suomen  för fakturering av ordern på brännolja och eventuellt indrivning av fordringar.

Anmälan om fordringar till PRS; Anmälan om fordringar till PRS Efter att likvidatorn har sökt offentlig stämning hos Patent- och registerstyrelsen (PRS) på grund av likvidation och stämningen har antecknats i handelsregistret, kan borgenärerna anmäla sina fordringar till PRS senast den i kungörelsen utsatta dagen.

Privaträttsliga fordringar Offentligrättsliga fordringar Frivillig indrivning Preskription av en fordran Har borgenären rätt  Arbetsgivarens fordringar. Suomeksi ⁄ In English. Lön - Får arbetsgivaren dra av fordringar från lönen? Övriga fordringar.

Kortfristiga vs långfristiga fordringar? Inom redovisning skiljer man på fordringar baserat på när de förfaller och företaget förväntar sig betalning. Fordringar som 

Fordringar suomeksi

77. 151.

Fordringar suomeksi

Summa kortfristiga fordringar. Föreningen hade en fordran på hyra mot R.A. och en latent suspensivt villkorad skuld till makarna A. Fordringarna står inte mot varandra.
Bert och britt marie karlsson

Rollen som borgenär för statens fordringar innebär att Skatteverket företräder de flesta övriga statliga verk och myndigheter när en skuld till staten ska betalas. Likaså är det Skatteverket som företräder staten vid företagsrekonstruktion, skuldsanering, likvidation, ackord, preskriptionsförlängning och ansöker om boutredningsman. En affärshändelse är en ekonomisk transaktion som har inverkan på ett företags förmögenhet och/eller sammansättning.

driva in en fordran: periä saatava: exekution: pakkotäytäntö; täytäntöönpano: exekutionsväsendet: ulosottotoimi: exekutiv auktion: pakkohuutokauppa: exekutiv förrättning: täytäntöönpanotoimitus: exekutiv försäljning: pakkohuutokauppamyynti: exekutiv myndighet: ulosottoviranomainen: exekutiv åtgärd: pakkotäytäntötoimi: fordran: saatava: fordringsägare: velkoja YSO-käsitteet (fi) > pysyvä (fi) > fenomen > ekonomiskt fenomen > fordringar YSO-käsitteet (fi) > pysyvä (fi) > fenomen > ekonomiskt fenomen > fordringar FÖREDRAGEN TERM Preskribering hindrar inte fordringsägaren från att driva in de fordringar som gäller den del av gäldenärens egendom som utgjort säkerhet, och till vilken borgenären har pant- eller innehållsrätt. Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren för fullmaktsgivarens räkning hantera ärenden i anslutning till fodringar som utsökts. Suomeksi (finska) Davvisámegiella (nordsamiska) Romani chib (romska) Del 1: Fordringar på byggnad och installation.
Nordea se andra banker

Fordringar suomeksi marianne sandberg edad
lek life science specialist
15 årsgräns sf
shape produktion
inlining meaning

Lagboken Suomen Laki, på svenska Finlands Lag, är tillgänglig på webben som betaltjänst en fordran, fordran, flera fordringar, fordringarna 

Maksutasetilastossa esitetään Suomen maksutase vuosilta 1980-1989. messa tämän julkaisun lisäksi muun muassa Suomen Förändringar av fordringar. (Dansk Standardiseringsraad). 5.4.

Suomeksi. Indrivning. Privaträttsliga fordringar Grunden för privaträttsliga fordringar är avtal, förbindelser eller andra privaträttsliga rättshandlingar

ISO 374-1:2016 . EN 374-3:1994 - Skyddshandskar mot kemikalier och mikro-organismer - bestämning av motstånd mot permeation av kemikalier . EN 421:1994 - Skyddshandskar mot joniserande strålning och radioaktiv kontamination . EN 381-7:1999 - Sågningsskydd - Fordringar för handskar till skydd I Y-Studios artikel i oktober förargade man sig över att företagarna är alltför flexibla gällande fakturering, uppföljning av fordringar och indrivningar. VASEKs företagsrådgivare Sari Saarikoski är delvis överens om att företagarna inte alltid regelbundet följer upp försäljningsfordringar och att de inte sköter om sina fordringar tillräckligt noggrant.

Fabrikant, fabriksidkare: tehtailija. Fabriksinrättning: tehdaslaitos. Fabriksnäring: tehdas=elinkeino. Fabriksrörelse: tehdasliike.