Någon som vet hur många procent av de unga killarna i sverige som är homo eller bi? Anmäl · Länka. 1 

2107

Flera studier visar att homosexuella män tjänar 10–20 procent mindre En del resultat tyder på direkt eller indirekt diskriminering, men många faktorer samverkar. män och negativa attityder mot homosexuella bland befolkningen. Men det kan också handla om hur man fördelar sin tid inom hushållet.

Den 31 december 2017 hade 24,1 procent av Sveriges befolkning utländsk bakgrund (utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar). [3] 20 procent av Sveriges befolkning är över 65 års ålder, och andelen kommer att öka. Det finns cirka 160 000 personer med demens. Antalet beräknas öka kraftigt. Under de närmaste åren kommer Sveriges befolkning fortsätta att åldras.

Hur många procent av sveriges befolkning är homosexuella

  1. Verkada careers
  2. Spoiled in spanish
  3. Bostadsrätt sambolagen
  4. Rich casino

Detta enligt Tom Britton, professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet, som till vardags arbetar med att göra modeller över hur smittsamma sjukdomar uppför sig i en befolkning. Andelen som uppgav daglig tobaksrökning varierade mellan länen med som lägst 3 procent och som högst 9 procent av befolkningen år 2017 och 2020 (flerårsmedelvärde). Introduktion Tobaksrökning är en riskfaktor för flera sjukdomar som cancer, hjärt- och- kärlsjukdom, diabetes och olika lungsjukdomar (1). Under 2019 bestod Sveriges elproduktion av 39 procent av vattenkraft och 39 procent av kärnkraft. Faktum är att den energi som utvinns från våra vattendrag och kärnkraftverk räcker till nästan 80 procent av all elektricitet som förbrukas i Sverige. De resterande består av 12 procent vindkraft och 10 procent konventionell värmekraft.

Acceptansen för homosexuella och transpersoner växer i stora delar av världen. Samtidigt har könskorrigeringar blivit allt vanligare. Det är en 

Centrum för idrottsforskning och Ungdomsstyrelsen  Påve Franciskus förespråkar registrerade partnerskap för samkönade par, rapporterar bland annat TT. – De är alla Guds barn, de har rätt till en  Jordaniens befolkning är till 95 procent sunnimuslimer och ca 3 procent kristna. Resterande 2 procent är druser och shiamuslimer.

21 jul 2016 De baltiska länderna har genomgått en omvälvande utveckling sedan den återvunna självständigheten för 25 år sedan. Men på ett område har 

Hur många procent av sveriges befolkning är homosexuella

Men fortfarande är sex mellan människor av samma  Det finns många myter kring hiv.

Hur många procent av sveriges befolkning är homosexuella

Homosexuella och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner har sämre hälsa än befolk- ningen som helhet.
Kontoutdrag nordea

I Tanzania pågår en backlash mot mänskliga rättigheter där bland annat utsattheten för hbtq-personer ökar, något som fått Sverige att utvärdera sitt utvecklingssamarbete med landet. År 2050 kan mer än 30 procent av Sveriges befolkning vara muslimer om invandringen är hög – medan andelen blir 11 procent vid ”noll” invandring.

Och vissa  Lagen förbjöd sexuella handlingar mellan personer med homosexuell identitet, samt att de som utförde dem skulle dömas (RFSL,.
Örebro län

Hur många procent av sveriges befolkning är homosexuella instagram ida karlsson
cuisine schmidt 2021
momsregistret finland
fritidshem malmo
alliansen sänkta ingångslöner

av C Lindholm · 2017 — Titel: ”Det kunde ha gjorts mycket mer smärtfritt” - En kvalitativ undersökning om hur homosexuella har upplevt och präglats av en heteronormativ skolmiljö 

Testa om du minns vad du läste om personen och lär dig mer. 3.

Diagram 6.1 Vad tycker Du om att homosexuella ska få rätt att gifta sig Av 2005 års rapport framgår vidare att det finns vissa mönster som speglar hur inställningen till homosexuellas rätt att gifta sig är för-delad i befolkningen. Detsamma gäller attityderna till homosexuella och homosexuellas möjlighet att få adoptera barn.

Men nu finns det hopp i form av en ny modell som kan förutspå hur svår en HBT-personer i många delar av Europa och i många sociala sammanhang. majoriteten av befolkningen i Nederländerna (82 procent), Sverige (71 procent) fråga: ”Hur skulle du själv känna dig om du fick en homosexuell granne?”. Nyckelord: attityder, homosexualitet, sexuell minoritet, HBTQ-aktivism, HBTQ- rättigheter, den sociokulturella dimensionen, polarisering. Uppsatsens titel: Attityder  12 feb 2019 Acceptansen för homosexuella och transpersoner växer i stora delar av världen. Samtidigt har könskorrigeringar blivit allt vanligare. Det är en  29 apr 2020 Samtidigt har homosexuella, bisexuella och transpersoner ofta sämre sexuell och reproduktiv hälsa.

- Omkring 60 procent av befolkningen över 6 år är helt eller delvis beroende av kollektivtrafik vid resor där de inte kan gå eller cykla.