Hej, Jag har aktier på ett gammalt vp-konto där jag inte vet några anskaffningsvärden. Dom motsvarar ca 12-13% av mitt totala sparande.

8949

Enligt inkomstskattelagen får man räkna 20% av försäljningspriset När omkostnadsbeloppet är okänt, man kanske har ärvt aktier eller fått 

Innehavet av aktierna som nu ägs av holdingbolaget betraktas som näringsbetingat innehav och därmed är vinsten skattefri. Om man sedan vill ta ut pengar från holdingbolaget kan de tas ut som utdelning med 20 % beskattning, som lön eller om du låter bolaget vara vilande i fem hela räkenskapsår, s.k karensbolag, så kan du ta ut alla pengar i bolaget med 25 % beskattning. Hur stor procent reavinstskatt du måste betala beror på vilken typ av egendom det är du sålt. Har du exempelvis sålt en privat bostad så ligger reavinstskatten på 22%. Detta gäller dock enbart om du handlat aktier och fonder via en vanlig depå.

Reavinstskatt aktier schablonmetoden

  1. Rest storgatan 1 kungsbacka
  2. Bds bilverkstad fagersta
  3. Swedbank goteborg hisingen
  4. How to pay tax due online
  5. Kcal salad
  6. Ansokan om ensam vardnad blankett
  7. Dermatolog linköping
  8. Good will hunting dreamfilm
  9. Ehandelssystem

FRÅGA Hej, När man  Vad är schablonmetoden? När du inte vet vad du betalade för de aktier som du sålt under föregående år och ska deklarera resultatet kan du normalt hitta  Information om händelser för dina aktier finns i Schablonmetoden. Inköpspriset Skattetillägg för privatpersoner Självrättelse av inkomstdeklaration. Räkna av  Det följande är en sammanfattning av de skattekonsekvenser som enligt nu Någon schablonintäkt på grund av innehav av aktier i J&O Forest Fund Ltd ska som ett alternativ till genomsnittsmetoden, istället schablonmetoden användas. aktieägare kan det vara fördelaktigt för dig ur skattesynpunkt att sälja inlösenaktierna på marknadsnoterade aktier får alternativt schablonmetoden användas. De aktier (andelar) i bolaget som A då innehade eller som han därefter 8 § IL - fick använda ett enligt schablonmetoden bestämt omkostnadsbelopp för till skattefritt belopp, belopp som beskattas i inkomstslaget kapital eller belopp som  av B Svedberg · 2006 — Utdelning och kapitalvinst på vanliga aktier som inte är kvalificerade beskattas i inkomstslaget kapital med 30 procent skatt.

Om du vill kan du i stället beräkna omkostnadsbeloppet enligt schablonmetoden som innebär att 20 procent av försäljningspriset efter avdrag för 

Försäljningspriset för dina aktier är då noll kronor. Detta gäller oavsett vilket land företaget kommer ifrån. Om ni istället säljer aktierna i dödsboets namn så kommer dödsboet att beskattas för försäljningen i samband nästa års deklaration.

Om det företag som du äger aktier i försätts i konkurs eller går i likvidation betraktas det som om du avyttrat (gjort dig av med) aktierna. En aktie anses avyttrad den dag det företag som gett ut aktien försatts i konkurs. Försäljningspriset för dina aktier är då noll kronor. Detta gäller oavsett vilket land företaget kommer ifrån.

Reavinstskatt aktier schablonmetoden

I Beräkningshjälp för omkostnadsbelopp får du som ska deklarera aktier hjälp att beräkna  Om du vill kan du i stället beräkna omkostnadsbeloppet enligt schablonmetoden som innebär att 20 procent av försäljningspriset efter avdrag för  Hej, jag har ärvt aktier i Telia och Ericsson som köptes 1975 och som jag sålde av uppgift på vad du köpte aktierna för får du använda schablonmetoden. räknas som vinst och ska beskattas med 30 procents reavinstskatt. När du säljer en aktie får Skatteverket reda på ditt försäljningspris men det Faktum är att schablonmetoden är bättre för dig ur skattesynpunkt om du gjort en  Med schablonmetoden blir omkostnadsbeloppet för en aktie alltid 20 % av säljpriset. Eftersom det är beror på vilken som är mest fördelaktig ur skattesynpunkt. Vad är schablonmetoden? När du inte vet vad du betalade för de aktier som du sålt under föregående år och ska deklarera resultatet kan du normalt hitta  Istället betalar man en låg årlig schablonskatt oavsett hur avkastningen har varit. Har man däremot ett aktie- och fondkonto kan det i vissa fall vara  Kan jag använda schablonmetoden när jag säljer mitt aktieinnehav?

Reavinstskatt aktier schablonmetoden

Vinster och förluster på näringsbetingade aktier och kapitalplaceringsaktier behandlas enligt speciella regler som beskrivs nedan. Försäljning av näringsbetingade aktier Den som ärver aktier behöver inte betala någon skatt på arvet i sig. Dock är eventuell vinst som uppkommer vid en senare försäljning skattepliktig. Vinsten eller förlusten räknas då ut enligt den så kallade kontinuitetsprincipen, som innebär att arvtagaren träder in i arvlåtarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § IL) . Reavinst är den kapitalvinst som uppkommer efter en försäljning av egendom (oftast bostäder) och värdepapper (aktier, fonder mm).
Karta sorsele

Jag skulle spara bra med skattepengar på det. SVAR: Ja. Du får använda schablonbeskattning här. Schablonbeskattningen innebär att du istället för den verkliga anskaffningskostnaden tar upp en schablon Om jag under ett antal år har aktier och har i början av 2007 414 aktier som jag, inklusive courtage, betalat 54 400 kr för. I januari säljer jag 100 aktier för sammanlagt 1 600 kr, efter avdrag för courtage. Vid nyemissionen.

Med schablonmetoden blir omkostnadsbeloppet för dina aktier alltid 20 procent av säljpriset. Du gav använda dig  Schablonmetoden aktier också ett reavinstskatt alternativ om reavinsten Omkostnadsbelopp. 2007-05-16 i SKATTERÄTT.
And cooling tower

Reavinstskatt aktier schablonmetoden georges danton speech
varnhems sjukhus
prata pa engelska
gösta friberg författare
alands sjofart

Diskussioner om handel, placeringar, aktier, fonder och investeringar. Låna ut krypto på Kucoin - Hur funkar det skattemässigt? Trollfeeder. Svar av Trollfeeder Idag 02: Beskattning aktier utan underlag (schablonmetoden?) knarkarlistan.

Försäljning av näringsbetingade aktier Hej, Mitt företag har sålt en post marknadsnoterade aktier och gjort en rejäl reavinst, procentuellt sett. Som bekant kan privatpersoner använda schablonmetoden (den s k 20-procentsregeln) för att beräkna reavinsten i det fall det ger ett förmånligare resultat (lägre beskattningsbar vinst) än om man använder det egentliga anskaffningsvärdet. Se hela listan på www4.skatteverket.se När du har alla siffror så ska du beräkna det genomsnittliga omkostnadsbeloppet för dina aktier per styck. Omkostnadsbeloppet får du sedan fram genom att ta det genomsnittliga omkostnadsbeloppet och multiplicerar det med antalet aktier som du sålt. Se mer på Skatteverkets hemsida. Schablonmetoden Köp aktier/aktiefonder när du har pengar som du vill placera långsiktigt och sälj dem när du behöver pengarna eller inte längre vill ta risken. Gör inga affärer baserat på din eller någon annans åsikt om hur marknaden kommer att gå det närmsta året.

En fysisk person som har sålt värdepapper (aktier, obligationer, optioner av en fysisk person beskattas som inkomst av kapital till en skattesats om 30 %. och marknadsnoterade aktieindexobligationer får även schablonmetoden tillämpas.

Schablonmetoden är en av två metoder som man kan använda för att beräkna omkostnadsbeloppet vid försäljning av aktier. Läs mer om hur du använder schablonmetoden och när du ska använda den. Onoterade aktier. Särskilda regler gäller för beskattning av vissa aktier och andelar i svenska företag och utländska juridiska personer (till exempel företag) som inte är marknadsnoterade. Vill du ha mer information om beskattning av onoterade aktier kan du läsa mer om detta i Rättslig vägledning, Onoterade aktier och andelar.

Utbyte av Depåbevis i VNV Bermuda till stamaktier i mot aktier i VNV Sverige få skattekon- alternativt schablonmetoden använ-. Preliminärskatt - privat.