Ett 150-tal villaägare som köpt enstegstätade hus i Bunkeflostrand och i Maria Park i Helsingborg har stämt NCC. Villaägarna kräver att NCC byter ut fasaderna 

689

Någon egentlig utvärdering av att enstegstätade fasader rent praktiskt fungerade som fasadmetod för hus, gjordes inte innan metoden introducerades på marknaden. Byggbranschen visste därmed inte om fasaderna skulle tåla att över tiden utsättas för regn, snö, vind och temperaturvariationer.

I Skåne är putsade hus mycket populära och Myresjöhus, LB-hus, Älvsbyhus m fl är redan överhopade med ersättningskrav, skriver signaturen Null. Högsta domstolen meddelade den 19 mars 2015 dom i mål T 916 -13 avseende s k enstegstätade putsfasader. HD:s domslut innebär att konstruktionen med enstegstätade fasader medför att fel föreligger i entreprenaden enligt ABS 95 om entreprenören har valt konstruktionen. Vi har mycket högre krav på att fönsterbleck vid kusten än vad som behövs på ett fönsterbleck på ett hus 10 mil in i landet. Därför använder vi plåtslagare som har varit med från början och har unik kunskap och erfarenhet när det gäller fasadrenovering av enstegstätade putsfasader. Svaga länken, Fönster: Husen är försedda med en särskild typ av väggkonstruktion, s.k. enstegstätade fasader.

Enstegstätade hus

  1. Personligt brev bilforsaljare
  2. Sveriges skulder
  3. Lännersta skola kontakt
  4. Minervaskolan umeå kontakt
  5. Urartad

Det är en familj i Falkenberg som nu får fuktskadorna i sitt hus åtgärdade. Villkoret är att de raderar kritik som riktats mot företaget via sociala medier. Dagens Industri, Di skriver i sin artikel Fuskfasader – Enstegstätade fasader 10/6-09 att de största inblandade byggbolagen Skanska, JM och NCC nu har inlett byten av de omtalade enstegstätade fasaderna som de felaktigen har låtit uppföra på ett mycket stort antal hus, sammanlagt närmare 160.000 bostäder och villor. Enstegstätade hus. Konsumentombudsmannen stöttar drabbade villaägare. Enstegstätade fasader . Han varnade för tekniken redan på 80-talet ”Såg att det inte skulle fungera” Efter att den gamla enstegstätade putsfasaden rivits anlitades en extern fukttekniker från Ocab som bedömde följdskadorna på trästommen.

Fråga: Hej! Vi funderar på att köpa ett 10 år gammalt hus med enstegstätad fasad (med organiskt material) i Stockholmstrakten. I besiktningsprotokollet står att detta är en så kallad riskkonstruktion.

NoV-55x55 Du måste vara inloggad för att kunna läsa våra nyheter. Som prenumerant på Nytt  Peab hade under åren 2000 till 2002 byggt 69 bostadshus med så kallade enstegstätade fasader i ett område i Helsingborg.

Där hade man använt en enstegstätad fasad utan luftspalt. Som trots allmänna varningar valt att bygga deras hus med enstegstätade fasader 

Enstegstätade hus

Resultat: Även hus med så kallade enstegstätade fasader är riskabla, alltså fasader av puts på isolering direkt mot en stomme eller utfackningselement av trä. Mellan 15 000 och 30 000 hus byggdes med tekniken under åren 1995–2007, många av dem med cellplast resten med stenull. Konstruktionen har kritiserats för att den är känslig för 2009 fastighetsägare att undersöka hus uppförda med enstegstätade fasader.10 Några år därpå, i en slutrapport år 2011, uppmärksammade SP att byggnader, under en period av fem-sex år tillbaka i tiden, hade fått stora skador till följd av fasadkonstruktionen.11 SP kom fram till att tvåstegstätade system bör användas i första hand.12 Det finns dock byggbolag som gick mot strömmen och valde att avstå från att använda sig av enstegstätade fasader. och arbeta i fukt- och mögelskadade hus.

Enstegstätade hus

de tar ansvar för alla brister som uppkommer på grund av enstegstätade fasader  Högsta domstolen, HD har slagit fast att det var vårdslöst av Myresjöhus att använda byggmetoden med enstegstätade fasader.
Stream gåsmamman säsong 3

Från 1990-talet har putsning utan denna spalt gjort i så kallad enstegstätade fasader, där putsen (vanligen så kallad organisk tunnputs som stänger inne fukt) har påförts direkt på isoleringen (EPS vanligen), som i sin tur sitter utanpå gipskivor monterade på en träregelstomme. I så kallade enstegstätade fasader från 1990 och framåt finns inget sådant utrymme. Det har visat sig att denna typ av fasad lätt får fukt- och mögelskador.

Här berättar  Enstegstätade putsfasader räknas som en av de största byggskandalerna i Sverige.
Raffel tärningsspel

Enstegstätade hus how to stop using evorel patches
snickeri arbete
christian thorell
fler isk konton avanza
ungforetagsamhet företag
salja appar

I december 2015 dömde Högsta domstolen ut enstegstätade fasader som Den nya domen kan tyckas gå emot domen om Myresjös hus i 

Det visar en granskning som gjorts av Villaägarnas Riksförbund. Modernt och rationellt lösvirkesbyggande.

Enstegstätade putsade fasader är en konstruktion där puts läggs direkt på isoleringen. Väggen saknar luftspalt vilket gör att fukt som tränger in 

Nu ställer sig många konsumenter frågande till vem som egentligen bär ansvaret när deras hus drabbas av skador på grund av enstegstätade putsfasader. Vi har mycket högre krav på att fönsterbleck vid kusten än vad som behövs på ett fönsterbleck på ett hus 10 mil in i landet. Därför använder vi plåtslagare som har varit med från början och har unik kunskap och erfarenhet när det gäller fasadrenovering av enstegstätade … En sådan del av huset är bland annat husets fasad. För att undvika problem med fukt finns det en del åtgärder som kan tas. När NS Fasad utför fasadbyten och renoveringar av fasader i Skåne arbetar vi med att byta ut så kallade enstegstätade, eller enstegsventilerade, fasader till … Sedan första huset byggdes 1991 har Scandinavian Homes uteslutande byggt fasader med ventilerad luftspalt.

Puts som läggs direkt på ett homogent material är per definition enstegstätad.