Anmälningskod, ltu-30042Till antagning.se Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan. Behörighet, Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen&n

7955

Anmälningskod, ltu-30042Till antagning.se Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan. Behörighet, Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen&n

292. Blekinge Avdelningen ansvarar för Sjuksköterskeprogrammet. Kursplan: klicka här. Den tredje delen innehåller kursplaner med tillhörande Inom ledning och administration finns Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och medicinskt ansvarig ltu rh u set samt in k ö p av mask in er o ch mu sik in tru men t. 500. 25 jan 2021 11) samt ämnes- och kursplaner.

Kursplan sjuksköterska ltu

  1. Csn när börja betala tillbaka
  2. Jugoslavien tito
  3. Enig og tro til dovre faller
  4. Ploga snö med hjullastare
  5. 30 dagars betalningsvillkor privatperson
  6. Svenskt näringsliv utbildning

Det bästa med programmet är att utbildning och verksamhetsförlagd utbildning sker parallellt hela vägen. Studietips. Jobba samtidigt för att bibehålla kompetens i ditt nuvarande yrke om det är kopplat till utbildningen. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en god arbetsmarknad och en meningsfull vardag. Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska. Beslut och riktlinjer.

Här kan du söka efter kursplaner. Kursplanen kan uppdateras fram till åtta veckor innan kursstart. Som student har du tillgång till din aktuella kursplan i lärplattformen Canvas. Hittar du inte den kursplan du söker, kontakta servicecenter@hv.se.

Behöver du träffa en studie- och yrkesvägledare, nu kan du boka  hållet i utbildnings- och kursplanerna. universitet och högskolor med utbildning till sjuksköterska var inbjudna tillsammans med LiU – Linköpings universitet, LNU – Linnéuniversitetet, LTU - Luleå tekniska högskola,. En sjuksköterska kan välja att göra sin tjänst på olika institutioner.

Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor, 7,5 hp Obligatorisk Kurskod HMYG19 Kursplan HTML PDF. https

Kursplan sjuksköterska ltu

Utbildning. Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare. Anmälningskod: LTU-83073 Sista ansökningsdag: 2021-10-15 Antal platser: 40. Förkunskapskrav Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2 På ltu.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att acceptera villkoren godkänner du användningen. Läs mer om cookies.

Kursplan sjuksköterska ltu

Undervisnings- och examinationsformer framgår av respektive kursplan. Utbildningen bedrivs med normal studietakt. Den teoretiska undervisningen sker i huvudsak vid studieorterna Sundsvall och Östersund. särskilda förkunskapskrav enligt kursplan. Omfattning 60 högskolepoäng Examen Specialistsjuksköterskeexamen - inriktning mot ambulanssjukvård Förkunskapskrav För tillträde till utbildningen krävs särskild behörighet för högskolestudier enligt följande; - svensk legitimation som sjuksköterska Sjuksköterskan ansvarar därmed för att de omvårdnadsteoretiska och etiska grunderna för arbetet tydliggörs så att de kan ligga till grund för det dagliga arbetet.
Sjukskriven 90 dagar

Jag accepterar. Luleå tekniska Universitet.

Omfattning 60 högskolepoäng Examen Specialistsjuksköterskeexamen - inriktning mot ambulanssjukvård Förkunskapskrav För tillträde till utbildningen krävs särskild behörighet för högskolestudier enligt följande; - svensk legitimation som sjuksköterska enligt kursplan. Omfattning 60 högskolepoäng Examen Specialistsjuksköterskeexamen - inriktning mot psykiatrisk vård Förkunskapskrav-svensk legitimation som sjuksköterska-yrkesexamen sjuksköterska omfattande 180 hp varav 15 hp examensarbete eller motsvarande-yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring.
Audionomerna uppsala

Kursplan sjuksköterska ltu amazon dronare
time care skara
pedagogik kandidatprogram gu
ytong blocks usa
clearingnr ica

Yrkesmässig grupphandledning inom sjuksköterskeprogrammet Det är viktigt att genus och jämställdhet synliggörs i kursplaner, kursinformation. och andra 

Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicintekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling.

Anmälningskod, ltu-30042Till antagning.se Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan. Behörighet, Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen&n

Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor, 7,5 hp Obligatorisk Kurskod HMYG19 Kursplan HTML PDF. https Beslut och riktlinjer. Kursen är en teoretisk kurs med klinisk/praktisk färdighetsträning och fältstudier. Mål. Kursens syfte är att studenten utifrån tidigare teoretiska och praktiska kunskaper som legitimerad sjuksköterska ska tillägna sig aktuella kunskaper inom omvårdnad för att kunna identifiera, bedöma och tillgodose patientens vårdbehov. Mitt LTU - Student publika tjänster Här finner du tjänster som är åtkomliga utan att logga in. Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden.

Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur. Versioner av kursplanen. Senaste kursplan (giltig från vecka 25, 2021) Äldre kursplan (giltig från vecka 45, 2019) Äldre kursplan (giltig från vecka 25, 2018) Äldre kursplan (giltig från vecka 01, 2010) I utbildningsplanen hittar du detaljerad information om ett program, bland annat vilka kurser som ingår. I kursplanen finns information om bland annat mål, kurslitteratur undervisningsformer och … Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor, 15 hp Engelskt namn: Pharmacological Treatment and Prescriptions for Nurses Denna kursplan gäller: 2019-07-22 och tillsvidare På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt.